Hjelp til selvhjelp – Korona

Hjelp til selvhjelp! Sett av 10 minutter og les denne teksten fra vår Psykomotoriske Fysioterapeut Ingrid Hatlelid. Gode råd i en utfordrende tid! Hvordan håndtere

Idrettsutøver og blitt skadet?

Forsikringen din gjennom idretten kan skaffe deg behandling hos Trimmen! Marius Hoel, David Aronsen og Åsmund Andersen jobber hos oss og er en del av

God påske!

Trimmen har vært en solid og stolt aktør i Drammen i mange år. Nå står vi og alle Drammensere i en ukjent situasjon. Trimmen kommer