Priser

Vi har både fysioterapeuter med og uten offentlig avtale om refusjon

Fysioterapeuter uten avtale med det offentlige/Helfo

Hos en av våre terapeuter som ikke har refusjonsavtale er det betraktelig kortere ventetid, og du kan booke disse terapeutene online. Går du til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle utgiftene selv.

Priser

Førstegangskonsultasjon/undersøkelse: 640,-

Oppfølgende behandling: 395,-

Trykkbølgebehandling 650,-

TOG GaitScan™ 500,-

Såler og såletilpasning fra 1500,- – 3000,-

Utredning svimmelhet 650,-

Bestill time hos terapeut utenfor Helfo online:

Fysioterapeuter som har avtale med det offentlige

Prisene på behandling hos fysioterapeutene som har avtale med det offentlige følger HELFO sitt takstsystem. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell. For å booke disse terapeutene, tar du kontakt med resepsjonen på e-post eller telefon.

Bestill time hos fysioterapeut med avtale med det offentlige her:

Foreløpig er det foretrukket av kommunikasjon skjer på mail.

Egenandel

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.

Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling.

Dette gjelder

• barn under 16 år

• personer med frikort tak 2

• personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste)

Generelt om priser

Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell.

Priser utenfor den offentlige og kommunale helsetjenesten.Velger du å behandles av en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen, gjelder ikke takstene. Disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv, og de vil derfor variere.

Kilde: www.fysio.no

Helseforsikring

Har du privat helseforsikring eller helseforsikring via jobben kan du få dekket dine utgifter til undersøkelse og behandling hos oss på Trimmen. På Trimmen har vi avtale med de fleste forsikringsselskap, det betyr at du kan komme raskt i gang med undersøkelse og behandling. Før du bestiller time anbefaler vi at du kontakter ditt forsikringsselskap for å få tildelt saksnummer og informasjon om antall behandlinger og behandlinger som dekkes, prosedyrene variere fra selskap til selskap.

Trimmen er også tilknyttet idrettens helsenettverk og har topp kompetanse på veiledning i forbindelse med idrettsskader.