Manuellterapi

Trimmen Fysikalske er en tradisjonsrik lokal aktør med lang erfaring innen fysioterapi og manuellterapi i Drammensområdet. Vi er her for å hjelpe deg.

17 av våre terapeuter har avtale om refusjon fra HELFO, slik at pasienten kun betaler egenandel.

Kort om manuellterapi

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter. Utdanningen gir spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Helseforsikring

Har du privat helseforsikring eller helseforsikring via jobben kan du få dekket dine utgifter til undersøkelse og behandling hos oss på Trimmen. 

Priser

Prisene varierer om du har avtale gjennom HELFO eller benytter en privat fysioterapeut uten avtale med det offentlige. 

Hva er manuellterapi?

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk masterprogram. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er primærkontakter

Det betyr at de kan undersøke og behandle pasienter uten henvisning fra lege. For å kunne kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten også ha bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring.

Manuellterapeutene kan også

  • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.
  • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
  • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.
  • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.