Fysioterapi

Trimmen Fysikalske er en tradisjonsrik lokal aktør med lang erfaring innen fysioterapi i Drammensområdet. 

17 av våre terapeuter har avtale om refusjon fra HELFO slik at pasienten kun betaler egenandel.

Kort om fysioterapi

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Vi jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Vi har et bredt kunnskapsfelt med 20 autoriserte fysioterapeuter. Vi er her for å hjelpe deg.

Skader og smerter

Trimmen har fysio- og manuellterapeuter med et bredt kunnskapsfelt. Vi kan hjelpe deg med alle fysioterapirelavante problemstillinger.

Helseforsikring

Har du privat helseforsikring eller helseforsikring via jobben kan du få dekket dine utgifter til undersøkelse og behandling hos oss på Trimmen. 

Priser

Prisene varierer om du har avtale gjennom HELFO eller benytter en privat fysioterapeut uten avtale med det offentlige. 

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. 

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.